"; $html .=""; $html .=""; $html .="Pełen Odlot (bez dopalaczy) // {$TITLE}"; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .=" \n"; $html .="\n"; $html .=""; $html .=""; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; # losowy flash # $los=rand(1,2); $html .=" \n"; unset($los); $html .="
"; $html .="
"; # mewa # $html .=" \n"; $html .="
"; $html .="
"; # content # $html .="
"; $html .=""; $html .="
"; $html .=""; $html .="\"Nasz"; $html .=""; $html .=""; $html .="\"Kontakt"; $html .=""; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .=""; $html .="\"O"; $html .=""; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .=""; $html .="\"Jesteś"; $html .=""; $html .=""; $html .="\"Gdzie"; $html .=""; $html .=""; $html .="\"Ryzykowne"; $html .=""; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="\"\""; $html .="
"; $html .="
"; # rozne dane # switch($i1) { default: $plik="{$i1}/{$i2}.txt"; $html .=file_get_contents("{$plik}"); break; case "formularze": if(is_file("formularze/{$i2}.php")) { include("formularze/{$i2}.php"); } else { include("formularze/kontakt.php"); } break; } $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="\"\""; $html .="
"; $html .="
"; $html .="

"; $html .=""; $html .="Wszelkie prawa zastrzeżone"; $html .="
"; $html .="dla Pozytywni w Tęczy 2010 ©"; $html .="
"; $html .=""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .=""; $html .=""; $html .="Serwis współfinansowany przez:"; $html .="
"; $html .="Miasto Stołeczne Warszawa"; $html .="
"; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .="

"; $html .="

"; $html .="Projekt i wykonanie materiałów graficznych"; $html .="
"; $html .="kampanii reklamowej - agencja interaktywna"; $html .="
"; $html .="spinacz.com"; $html .="

"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="\"\""; $html .="
"; $html .=" \n"; $html .=""; $html .=""; echo $html; unset($i1); unset($i2); unset($plik); unset($html); unset($_POST); exit; ?>